afrAfrikaans (Afrikaans)
thaThai (ภาษาไทย)
welkom

welkom - ยินดีต้อนรับ

Main image
integrasie
บูรณาการ
immigrasie
การย้ายถิ่นเข้าประเทศ
huis
บ้าน
arbeidskantoor
ศูนย์จัดหางาน
Duitsland
เยอรมนี
Duits
Duits
ภาษาเยอรมัน
ambassade
ambassade
สถานทูต
hallo
hallo
สวัสดี
geld
geld
เงิน
totsiens
totsiens
แล้วพบกันใหม่
Dankie
Dankie
ขอบคุณ
geillustreerde woordeboek
geillustreerde woordeboek
พจนานุกรมภาพ
arbeidskantoor
arbeidskantoor
ศูนย์จัดหางาน
huurkontrak
huurkontrak
สัญญาเช่า
bestaansbeveiligingskantoor
bestaansbeveiligingskantoor
สำนักงานประกันสังคม
immigrasie owerheid
immigrasie owerheid
ผู้มีอำนาจตรวจคนเข้าเมือง
nasionaliteit
nasionaliteit
สัญชาติ
verblyfpermit
verblyfpermit
ใบอนุญาตอยู่อาศัย
werk
werk
ทำงาน
paspoort
paspoort
พาสปอร์ต
werkskontrak
werkskontrak
สัญญาจ้างงาน
vlugteling
vlugteling
ผู้ลี้ภัย
godsdiensvryheid
godsdiensvryheid
เสรีภาพทางศาสนา
vertaler
vertaler
นักแปล
ja / nee
ja / nee
ใช่/ไม่ใช่
euro
euro
ยูโร
gelykheid
gelykheid
ความเท่าเทียม
grens
grens
พรมแดน
grondwet
grondwet
รัฐธรรมนูญ
doeane
doeane
ภาษีศุลกากร
vorm
vorm
แบบฟอร์ม
Goeie middag!
Goeie middag!
สวัสดีตอนบ่าย
asielaansoek
asielaansoek
ใบคำร้องเพื่อลี้ภัย
Ek verstaan ​​nie
Ek verstaan ​​nie
ฉันไม่เข้าใจ
asiel
asiel
ที่ลี้ภัย
Goed
Goed
ตกลง
onderhoud
onderhoud
สัมภาษณ์
probleem
probleem
ปัญหา
halal
halal
ฮาลาล
belasting
belasting
ภาษี
internet
internet
อินเตอร์เน็ต
kaartjie
kaartjie
ตั๋ว
Help!
Help!
ช่วยด้วย!
visum
visum
วีซ่า
gas
gas
แขก
taal
taal
ภาษา
vryheid van spraak
vryheid van spraak
เสรีภาพในการพูด