armArmenian (հայերեն)
hunHungarian (magyar nyelv)
ողջույն

ողջույն - üdvözöljük

Main image
ինտեգրում
integráció
ներգաղթ
bevándorlás
տուն
haza
Աշխատանք կենտրոններ
munkaügyi központ
Գերմանիան
Németország
գերմաներեն
գերմաներեն
német
դեսպանություն
դեսպանություն
nagykövetség
ողջույն
ողջույն
szia
փող
փող
pénz
ցտեսություն
ցտեսություն
viszontlátásra
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն
köszönöm
պատկերազարդ բառարան
պատկերազարդ բառարան
képes szótár
Աշխատանք կենտրոններ
Աշխատանք կենտրոններ
munkaügyi központ
վարձակալություն
վարձակալություն
bérleti szerződés
սոցիալական ապահովության գրասենյակը
սոցիալական ապահովության գրասենյակը
társadalombiztosítási hivatal
ներգաղթի մարմինը
ներգաղթի մարմինը
bevándorlási hivatal
ազգություն
ազգություն
állampolgárság
բնակության թույլտվություն
բնակության թույլտվություն
tartózkodási engedély
աշխատանք
աշխատանք
dolgozni
անձնագիր
անձնագիր
útlevél
աշխատանքային պայմանագիր
աշխատանքային պայմանագիր
munkaszerződés
փախստական
փախստական
menekült
կրոնական ազատությունը
կրոնական ազատությունը
vallásszabadság
թարգմանիչ
թարգմանիչ
fordító
այո / ոչ
այո / ոչ
igen/nem
եվրո
եվրո
euró
հավասարություն
հավասարություն
egyenlőség
սահման
սահման
határ
սահմանադրություն
սահմանադրություն
alkotmány
մաքսային
մաքսային
vám
տեսակ
տեսակ
formanyomtatvány
Բարի օր
Բարի օր
Jó napot!
դիմումը ապաստանի համար
դիմումը ապաստանի համար
menedékkérelem
Ես չեմ հասկանում
Ես չեմ հասկանում
nem értem
ապաստարան
ապաստարան
menedék
Լավ
Լավ
rendben
հարցազրույց
հարցազրույց
meghallgatás
խնդիր
խնդիր
probléma
հալալ
հալալ
halal
հարկ
հարկ
adó
ինտերնետ
ինտերնետ
internet
տոմս
տոմս
jegy
Օգնություն!
Օգնություն!
Segítség!
մուտքի արտոնագիր
մուտքի արտոնագիր
vízum
հյուր
հյուր
vendég
լեզու
լեզու
nyelv
խոսքի ազատությունը
խոսքի ազատությունը
szólásszabadság