azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
fr-CACanadian French (français canadien)
xoş gəlmisiniz

xoş gəlmisiniz - Bienvenue

Main image
inteqrasiya
intégration
immiqrasiya
immigration
vətən
patrie
əmək və məşğulluq mübadiləsi
agence pour l'emploi
Almaniya
Allemagne
Alman dili
Alman dili
allemand
səfirlik
səfirlik
ambassade
salam
salam
Allo!
pul
pul
argent
hələlik
hələlik
bye bye
Təşəkkür edirəm
Təşəkkür edirəm
Merci
şəkilli lüğət
şəkilli lüğət
dictionnaire visuel
əmək və məşğulluq mübadiləsi
əmək və məşğulluq mübadiləsi
agence pour l'emploi
kirayə müqaviləsi
kirayə müqaviləsi
bail
sosial müdafiə idarəsi
sosial müdafiə idarəsi
bureau des services sociaux
miqrasiya idarəsi
miqrasiya idarəsi
service de l'immigration
vətəndaşliq
vətəndaşliq
nationalité
yaşamaq üçün icazə
yaşamaq üçün icazə
permis de séjour
işləmək
işləmək
travailler
pasport
pasport
passeport
işəgötürmə müqaviləsi
işəgötürmə müqaviləsi
contrat de travail
qaçqın
qaçqın
réfugié
din azadlıqı
din azadlıqı
liberté religieuse
tərcüməçi
tərcüməçi
traducteur
bəli/xeyr
bəli/xeyr
oui / non
avro
avro
euro
bərabərlik
bərabərlik
égalité
sərhəd
sərhəd
frontière
konstitusiya
konstitusiya
constitution
gömrük
gömrük
douane
forma
forma
formulaire
Günortanız xeyir!
Günortanız xeyir!
Bonjour !
siyasi sığınacaq almaq üçün ərizə
siyasi sığınacaq almaq üçün ərizə
demande d'asile
mən başa düşmürəm
mən başa düşmürəm
Je ne comprends pas
siyasi sığınacaq
siyasi sığınacaq
asile
oldu
oldu
Okay
müsahibə
müsahibə
entretien
problem
problem
problème
halal
halal
halal
vergi
vergi
taxe
internet
internet
Internet
bilet
bilet
billet
Kömək edin!
Kömək edin!
Au secours !
viza
viza
visa
qonaq
qonaq
invité
dil
dil
langue
ifadə azadlığı
ifadə azadlığı
liberté d'expression