amhAmharic (አማርኛ)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
የት

የት - fang wei

በስተጀርባ
በስተጀርባ
hou mian
ዉስጥ
ዉስጥ
li mian
ከፊት ለፊት
ከፊት ለፊት
qian mian
ከላይ
ከላይ
shang fang
ላይ
ላይ
shang mian
ከስር
ከስር
xia mian
አጠገብ
አጠገብ
pang bian
መሃከል
መሃከል
zhong jian
ቦታ
ቦታ
di dian