armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
որտեղ

որտեղ - fang wei

ետևում
ետևում
hou mian
մեջ
մեջ
li mian
դիմաց
դիմաց
qian mian
վրա
վրա
shang fang
վրա
վրա
shang mian
տակ
տակ
xia mian
կողքին
կողքին
pang bian
միջեւ
միջեւ
zhong jian
տեղ
տեղ
di dian